Technologie

icon-logo-2

Řešení ENERTIG

Spotřebu a životnost používaných el. spotřebičů ovlivňuje zásadním způsobem také kvalita dodávané elektřiny, která však není stejná ve všech částech distribuční soustavy. Odběratelům elektřiny tak vznikají nemalé problémy.

Vyvíjíme vlastní technologie a softwarové řešení pro měření, analytiku, regulaci a stabilizaci el. parametrů. Jednoduše řečeno, poskytujeme nástroje pro komplexní energetický management, čímž pomáháme malým, středním a facility firmám získat nesmírně užitečná data o jejich provozech.

Naše sofistikované nástroje využívající prediktivní analytiku, umělou inteligenci a neuronové sítě, zvýší hodnotu Vašeho podnikání. K veškerým funkcionalitám navíc přistupujete přes Klientský portál ENERTIG, který je analytickou webovou aplikací s velice přehledným a uživatelsky přívětivým rozhraním.

Našim cílem je optimalizace spotřeby, hledání zbytečných odběrů energie, zdrojů nízké efektivity, či ochrana spotřebičů a energetické sítě.

To vše v konečném důsledku přináší výrazné finanční úspory.

analyzator1

Multifunkční analyzátor elektrické sítě ENERGYMETER

rgs-enertig

Regulátor napětí pro domácnosti RGS HOME

rgs complet enertig

Regulátory napětí a elektrického výkonu RGS LIGHT, BASIC, STANDARD, HIGH

Multifuknční analyzátor elektrické sítě ENERGYMETER a Impulsní SMART MODUL

ENERGYMETER je multifunkční třífázový analyzátor elektrické sítě s bezdrátovým nebo kabelovým přenosem měřených parametrů. Dodávaný je jako samostatný hardware se zobrazovacím softwarem nebo jako součást dalších technologií. Kombinovat jej lze se všemi produkty a službami ENERTIG.

ENERGYMETER naší produkce má v sobě dále integrovány vstupy pro měření impulsů z dalších měřicích periférií jako jsou vodoměry a plynoměry.

Součástí každého ENERGYMETERu jsou také integrované výstupy pro možnost podmíněného řízení dalších elektrických okruhů (ideální funkce pro řízení 1/4 hod. maxima v provozu s dodávkou elektřiny v hladině VN).

Samostatným produktem je SMART MODUL, na který lze připojit až 6 elektroměrů, vodoměrů nebo plynoměrů pro měření impulsů spotřeby.

energymeter-front-enertig

Zobrazování měřených parametrů je prováděno třemi způsoby

  • 1 První způsob spočívá ve využití samostatného externího displaye “ENERTIG View Panel”, na kterém jsou zobrazovány všechny měřené parametry z analyzátorů, které lze vykreslit i v grafech. Díky využívání bezdrátového přenosu dat při komunikaci analyzátorů, lze ENERTIG View Panel umístit jak přímo v místě instalace Analyzátoru (např. v rozvodně) nebo i mimo toto místo (např. na úplně opačném konci haly).
  • 2 Druhým způsobem je zobrazování měřených parametrů přímo na konkrétním PC, u kterého byla vytvořena vzdálená plocha pro ENERTIG View Panel. Toto lokální řešení je vhodné pro firmy, které chtějí jednoduchý systém měření a správy energetických sítí a již využívají jiný evidenční systém, kde mohou být měřená data ukládána.
  • 3 Třetí a nejelegantnější možností, je využití analyzátoru ENERGYMETER v kombinaci s Platformou ENERTIG SYSTEM. V tomto případě jde o zobrazování dat z analyzátoru ve webové aplikaci v klientském portále ENERTIG, čímž je docíleno přehlednější komplexní správy energií.

Základní informace o ENERGYMETERu

Autonomní systém s integrovanými analytickými funkcemi pro real-time vyhodnocení

Možnost podmíněného řízení pomocí integrovaných výstupů

Centrální sběr a zpracování dat

Datová komunikace po Wi-Fi

Impulsní vstupy pro další měření elektřiny, vody nebo plynu

Otevřená API pro Vaše datové systémy

Měření proudů až do 3200 A

Jedinečný SMART GRID systém

Připraveno na INDUSTRY 4.0

PC aplikace pro lokální zobrazení dat

Více než 20 měřených veličin na každé fázi:

Napětí [V]

Proud [A]

Činný výkon [W]

Jalový výkon [Var]

Zdánlivý výkon [VA]

Frekvence [Hz]

Účiník

Fázový posun [°]

Činný výkon za čas [Wh]

Jalový výkon za čas [Varh]

Zdánlivý výkon za čas [VAh]

Harmonické zkreslení napětí – THD

a mnohem více...

Přínosy

1-min

Aktuální přehledy měřených parametrů (externí display, PC, web)

2icon-min

Vysoká přesnost měření
(do 0,2%)

3icon-min

Monitoring energetické sítě a jejího zatížení v reálném čase

4-icon-min

On-line přístup k datům

favicon-enertig

"SPOTŘEBA ENERGIÍ VE VAŠICH RUKOU"

Regulátory výkonu a stabilizátory napětí (RGS)

Každý odběratel elektřiny má právo na jasně definovanou kvalitu elektřiny, která je určena normou ČSN EN 50160.

Mezi garantované parametry dodávky elektřiny patří, mimo jiné, velikost napětí. Vlivem připojování a odpojování různých zátěží (zapínání a vypínání spotřebičů) v dané aglomeraci napájené z rozvodné trafostanice, dochází ke kolísání napětí v elektrické síti.

V praxi to však znamená, že v elektrické zásuvce můžete naměřit napětí v rozmezí od 207 do 253V. Takový rozsah napětí má však katastrofické účinky na Vaše spotřebiče!

Příliš vysoká hodnota napětí výrazně zkracuje životnost spotřebičů a zvyšuje jejich spotřebu, a naopak, příliš nízká hodnota napětí způsobí špatnou funkci spotřebičů, znemožní jejich plné využití a zkrátí jejich životnost.

Regulátory a stabilizátory aktivně sledují a zlepšují účinnost monitorovaného elektrického okruhu, regulují a stabilizují výstupní napětí do elektrického okruhu uživatele, umožňují upravovat nedokonalý účiník, aktivně filtrují harmonické složky napětí a proudů, a také chrání okruhy Vašich objektů proti přechodovým jevům, které vznikají při dodávce elektrické energie. Tyto technologie přinášejí prokazatelnou a významnou úsporu všude tam, kde jsou v elektrických okruzích používány běžné spotřebiče a zařízení.

SMART CITY

Technologie RGS jsou vyráběna v několika provedeních tak, aby maximálně vyhovovali jejich uživatelům. Jsou to řady HOME, RESIDENT, LIGHT, BASIC, STANDARD a HIGH. Zákazník je může libovolně rozšiřovat a kombinovat s jinými celky.

Produktová řada HOME a RESIDENT, jak název naznačuje, je určena výhradně domácnostem. Řada LIGHT je určena pouze pro elektrické okruhy s instalovanou světelnou zátěží (jako je např. výbojkové, halogenové nebo zářivkové osvětlení v halách a na ulicích).

Verze BASIC, STANDARD a HIGH je pak obvykle instalována do všech budov, areálů a provozů s kombinovanou zátěží v elektrických okruzích.
Podrobnosti k jednotlivým produktovým řadách naleznete v Produktových listech.

rgs-enertig

Regulátor napětí pro domácnosti RGS HOME a RESIDENT


rgs complet enertig

Regulátory výkonu pro světelné okruhy RGS LIGHT


rgs complet enertig

Regulátory napětí a výkonu pro kombinované okruhy RGS BASIC, STANDARD, HIGH

Základní fakta o technologii RGS:

Regulace elektrické energie v okruhu uživatele

Snížení dodatečných nákladů na provoz a údržbu spotřebičů a strojů

Prodloužení životnosti spotřebičů až o 40%

Mimořádná návratnost investice

Vysoká kvalita technologie

Úspora spotřeby elektrické energie v rozmezí 8 až 40% (dle typu spotřebičů v okruhu a individuálních provozních parametrů v elektrickém okruhu zákazníka)

Tyto produkty je možné zakoupit nebo i pronajmout

Dodávka systému lze provést také formou služby (čisté náklady)

favicon-enertig

"OCHRANA SPOTŘEBIČŮ I ENERGETICKÉ SÍTĚ"

Máte zájem o naše služby?

001-headset

ZÁKAZNICKÁ LINKA ENERTIG

+420 777 098 908

002-email

TECHNICKÁ PODPORA ENERTIG

info@enertig.com